Baupartner je završio montažu poslovno-proizvodnog objekta GMP Kompani u Banja Luci

Baupartner je završio montažu poslovno-proizvodnog objekta GMP Kompani u Banja Luci

Ø  Tip objekta: Prodajni objekat

Ø  Sistem gradnje: AB konstrukcija

Ø  Površina: 4.300 m2

Ø  Lokacija: Banja Luka, BiH

Ø  Godina gradnje: 2019

Slične aktuelnosti