Sudsko vještačenje

Registrirani smo stalni sudski vještaci na prostoru Federacije BiH po rješenju br 03-06-3-626/06-V od 13.03.2009. godine.

Vršimo: