Sudsko vještačenje

Registrirani smo stalni sudski vještaci na prostoru Federacije BiH po rješenju br 03-06-3-626/06-V od 13.03.2009. godine.

Vršimo:

  • procjenu vrijednosti nekretnina,
  • etažiranje,
  • izradu sudskih vještačenja i elaborata.