U toku je izgradnja drugog objekta za investitora PMP Jelšingrad u Gradišci

Završena je montaža armirano-betonske konstrukcije. Ostali radovi su u toku.

Investitor: PMP Jelšingrad d.o.o. Gradiška
Lokacija: Gradiška, BiH
Površina: 4.700 m2
Vrsta radova: Armirano-betonska konstrukcija i građevinsko-zanatski radovi
Godina gradnje: 2020/2021

Slične aktuelnosti