ORODJARSTVO POLOVŠEK

  • Poslovno-proizvodni objekat
  • AB montažna konstrukcija i građevinski radovi
  • 2.525 m²
  • Ravne na Koroškem, Slovenija
  • 2018
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email