Proizvodni pogon

Baupartner d.o.o. posjeduje proizvodne pogone koji se nalaze u Lukavcu na površini od 33.000 m2 od čega čak 8.000 m2 pripada objektima za proizvodnju. Zahvaljući ovim predispozicijama i savremenim sistemima za prednaprezanje mjesečni kapacitet proizvodnje je oko 25.000 m2 montažnih konstrukcija.

Pogon armirano-betonskih montažnih konstrukcija:
U samoj proizvodnji se nalaze tri piste dužine 65 m te dvije piste dužine 105 m za proizvodnju krovnih A i I nosača, krovnih T greda i spratnih greda, pista za proizvodnju PI spratnih ploča dužine 90 m te veći broj baterija za proizvodnju krovnih greda, uvala i rožnjača. Sve piste i baterije su opremljene opremom za adheziono prednaprezanje, najsavremenijim sistemima za vibriranje koji nam omogućuju besprijekornu vizuelnu površinu betonskih elemenata.

Na površini od 18.000 m2 zemljišta u objektu od 3.600 m2 nalazi se pogon za proizvodnju prednapregnutih šupljih ploča. Mjesečni kapacit jeste preko 12.000 m2 tavanica mjesečno, te posjedujemo savremenu betonaru čiji je kapacitet 90 m3 betona u satu.

 

Pogon čeličnih konstrukcija :

Mjesečni kapacitet u proizvodnji čeličnih konstrukcija je 100 tona u zavisnosti od tipa i složenosti konstrukcije. Izrada metalnih konstrukcija odvija se u potpuno opremljenoj proizvodnoj hali sa mosnim kranovima nosivosti između 12 i 5 tona. Pored kranova posjedujemo opremu za rezanje profila i limova, zavarivanje i pjeskaranje, te sačmarenje profila.

Zahvaljujući razvoju i ulaganjima u proizvodni pogon, Baupartner je u mogućnosti proizvoditi različite vrste čeličnih konstrukcija za sve vrste objekata, opremu kalupa za proizvodnju armiranobetonskih konstrukcija. Također, moguća je i proizvodnja mosnih kranova raspona do 25 m i nosivosti do 20 tona te njihova montaža sa ugradnjom kompletnih instalacija i pripadajuće opreme.