Montaža AB konstrukcije na objektu Rama Glas

Montaža AB konstrukcije na objektu Rama Glas

Baupartner je započeo montažu armiranobetonske konstrukcije na proizvodnom objektu Rama Glas u Sarajevu. Radi se o objektu površine preko 8.000m2 koji će se koristiti za obradu stakla. Kompletna konstrukcija je proizvedena u našoj fabrici sa upotrebom tehnologije prednaprezanja. Osnovni raster objekta je 10,0×20,0m sa A nosačima na rasponu od 20,00m. Takođe, bitno je naglasiti da je naš projektni tim izradio kompletnu projektnu dokumentaciju za ovaj objekat.

Slične aktuelnosti