Priprema investicija

Pomažemo da gradite

U Baupartneru smatramo da je za uspjeh projekta veoma bitno uložiti vrijeme i zalaganje za pripremu investicije. Odluke koje se donesu u ovoj fazi, mogu donijeti značajne uštede novca i vremena za klijenta.

Uključivanjem naših stručnjaka na samom početku investicije dobivate znanje i iskustvo tima koji je radio na nizu sličnih projekata. Ovim osiguravate da će se na vašoj investiciji primjeniti optimalna i racionalna rješenja koja su dokazana u praksi.

Tokom ove faze, naš stručni tim radi sa klijentom na:

 • analiziranju specifičnih potreba za veličinom, vrstom i namjenom objekta,
 • prostornoj analizi lokacije predviđene za izgradnju,
 • analizi infrastrukture dostupne na lokaciji,
 • specificiranju optimalnih konstruktivnih i sistemskih rješenja za izgradnju,
 • izradi okvirne procjene troškova izgradnje,
 • provjera mogućnosti građenja sa aspekta zakonskih ograničenja
 • procjena potrebnog vremena za implementaciju investicije.

Glavne prednosti uključivanja naših stručnjaka od samog početka su:

 • uštede novca i skraćenje vremena potrebnog za implementaciju
 • upotreba optimalnih i provjerenih rješenja prema potrebama klijenta
 • ubrzavanje i olakšavanje procesa projektovanja objekta
 • upoznavanje za zakonskim ograničenjima