Priprema investicija

Pomažemo da gradite

U Baupartneru smatramo da je za uspjeh projekta veoma bitno uložiti vrijeme i zalaganje za pripremu investicije. Odluke koje se donesu u ovoj fazi, mogu donijeti značajne uštede novca i vremena za klijenta.

Uključivanjem naših stručnjaka na samom početku investicije dobivate znanje i iskustvo tima koji je radio na nizu sličnih projekata. Ovim osiguravate da će se na vašoj investiciji primjeniti optimalna i racionalna rješenja koja su dokazana u praksi.

Tokom ove faze, naš stručni tim radi sa klijentom na:

Glavne prednosti uključivanja naših stručnjaka od samog početka su: