Izgradnja objekata po sistemu ključ u ruke

Stručnost i odgovornost

Građenje po sistemu „ključ u ruke“ znači da naša firma izvodi sve radove na izgradnji  vašeg objekta te nakon izvršenog tehničkog prijema, predaje objekat koji je u potpunosti završen i spreman za korištenje.

Izvođenjem radova na ovaj način, Baupartner garantuje za kvalitetu svih radova i međusobnu usklađenost svih pozicija i materijala. Svi radovi se izvode tačno prema projektnoj dokumentaciji i ugovornim stavkama. Naša politika je da dajemo prijedloge i alternative na razmatranje, na mjestima gdje su prema našem iskustvu moguća bolja rješenja i uštede.

Najveći dio radova obavljamo sa našim zaposlenicima i našom opremom što osigurava najviši nivo kvalitete i najniže cijene. U Baupartneru takođe radimo sa kompetentnim podizvođačima sa kojima imamo stalnu saradnju što obezbjezbjeđuje konkurentne cijene izgradnje za klijenta

Cijena izvođenja radova se može dogovoriti na dva načina i to prema jediničnim cijenama i fiksna cijena.

Ponuda prema jediničnim cijenama znači da se ponuda daje na osnovu predmjera iz projekta, a da se tokom gradnje kontroliše i obračunava izvršena količina svih ugovorenih i dodatnih radova.

Ukoliko je projektna dokumentacija dovoljno razrađena i neće biti izmjena tokom gradnje, možemo dati ponudu sa fiksnu i nepromjenjivu cijenu za izgradnju kompletnog objekta. Kod ugovora sa fiksnom cijenom klijent ne mora da brine o eventualnim naknadnim radovima i može da zatvori finansijsku konstrukciju bez straha od dodatnih troškova.