Izgradnja građevinsko – zanatskih radova

Građevinsko-zanatski radovi

Privredno društvo Baupartner d.o.o. Lukavac kao dio svojih djelatnosti izvodi i građevinsko-zanatske radove na izgradnji poslovnih objekata.
Bilo da se radi o grubim građevinskim ili završnim zanatskim radovima, na svakoj poziciji naša firma Vam može ponuditi usluge izvođenja radova.

Sa resursima i partnerskim firmama vršimo izvođenje svih vrsta radova u najkraćem roku i po konkurentnim cijenama.
Visoka stručnost naših kadrova garantuje da će svi radovi biti izvedeni kvalitetno i u skladu sa dokumentacijom.

Osposobljeni smo za izvođenje: