Gradimo LATTONEDIL BiH!

Najveći italijanski proizvođač termopanela Lattonedil Spa nam je povjerio izgradnju svog prvog proizvodnog pogona u BiH. Donosimo Vam fotografije sa gradilišta proizvodnog objekta u Novoj Topoli. Kompletna armiranobetonska i čelična konstrukcija je proizvedena u našim pogonima i ugrađena u najkraćem roku.

Slične aktuelnosti