Završena dogradnja objekta YAVUZ COMPANY u Živinicama

Tip objekta: Dogradnja
Sistem gradnje: AB montažna konstrukcija
Površina: 2.000 m²
Lokacija: Živinice, BiH
Godina gradnje: 2019