U toku je montaža zgrade TRAGURIUM COMMERCE d.o.o. u Trogiru

U toku je montaža poslovno-trgovačke zgrade TRAGURIUM COMMERCE d.o.o.
u Trogiru.

Tip objekta: Poslovno-trgovačka zgrada
Sistem gradnje: AB montažna konstrukcija
Površina: 1.900 m2
Lokacija: Trogir, Hrvatska
Godina gradnje: 2019