U toku je montaža proizvodno-skladišnog objekta Furnir Palavra u Petrinji

Tip objekta: Proizvodno-skladišni objekat
Sistem gradnje: AB montažna konstrukcija i građevinski radovi
Površina: 6.430 m2
Lokacija: Petrinja, Hrvatska
Godina gradnje: 2019