U toku je montaža poslovnog objekta za naručioca GIC GRADNJE u Novoj Gradišci, Hrvatska

U toku je montaža poslovnog objekta za naručioca GIC GRADNJE u Novoj Gradišci, Hrvatska.
Objekat je površine 5.527 m2.