U rekordnom roku od 6 kalendarskih dana završena je montaža poslovnog objekta Sintex za naručioca Civić d.o.o. u Bosanskoj Krupi

Tip objekta: Poslovni objekat
Sistem gradnje: AB montažna konstrukcija
Površina: 3.000 m2
Lokacija: Bosanska Krupa, BiH
Godina gradnje: 2019