Variplas_
Tip objekta: Poslovni objekat
Sistem gradnje:  EPOKSID POD
Površina:  700 m²
Lokacija:  Gračanica
Godina gradnje:  2012