hala_sportek
Tip objekta: Proizvodna hala
Sistem gradnje:  KLJUČ U RUKE
Površina:  1.265 m²
Lokacija:  Kotor Varoš
Godina gradnje:  2015