spertek2
Tip objekta: Dogradnja postojeće hale
Sistem gradnje:  KLJUČ U RUKE
Površina:  764 m²
Lokacija:  Kotor Varoš
Godina gradnje:  2014