biscan1
Tip objekta: Proizvodna hala
Sistem gradnje: AB konstrukcija
Površina: 4.080 m²
Lokacija: Karlovac, Hrvatska
Godina gradnje: 2017