Polisara
Tip objekta: AB konstrukcija
Sistem gradnje: GRAĐEVINSKI RADOVI
Površina:  500 m²
Lokacija:  Goražde
Godina gradnje:  2015