opcinasappna_
Tip objekta: Sportska dvorana
Sistem gradnje:  GRAĐEVINSKI RADOVI
Površina:  1.200 m²
Lokacija:  Sapna
Godina gradnje:  2011