5
Tip objekta:  Poslovni objekat
Sistem gradnje:  AB konstrukcija
Površina:  2.800 m²
Lokacija:  Puračić, Lukavac – BiH
Godina gradnje:  2016