Helioplast_
Tip objekta: Poslovni objekat
Sistem gradnje: GRAĐEVINSKI RADOVI
Površina:  2.225 m²
Lokacija:  Gračanica
Godina gradnje:  2012