Energoinvest_
Tip objekta: Transportni sistem šljake
i pepela bloka 6-215 MW u TE Tuzla
Sistem gradnje:  GRAĐEVINSKI RADOVI
Površina:  46 m²
Lokacija:  Tuzle
Godina gradnje:  2012