dvorana_
Tip objekta: Sportska dvorana
Sistem gradnje:  NADZOR
Površina:  2.700 m²
Lokacija:  Gračanica
Godina gradnje:  2013