ansdrive_
Tip objekta: Poslovni objekat
Sistem gradnje:  AB KONSTRUKCIJA
Površina:  1.000 m²
Lokacija:  Sarajevo
Godina gradnje:  2016