Završena je montaža proizvodnog objekta PRAKTIK d.o.o. Sarajevo

Investitor: PRAKTIK D.O.O. SARAJEVO
Objekat: Proizvodni objekat
Mjesto gradnje: Vogošća
Površina: 4.480 m2