Baupartner završio radove na objektu Elsta Mosdorfer Bosnia d.o.o u Živinicama

Baupartner je završio radove na objektu Elsta Mosdorfer Bosnia u Živinicama, gdje smo pored montažne konstrukcije izveli sve građevinske radove. Raspon krovne konstrukcije je 30 m.
Površina objekta je 9.000 m2.
Elsta Mosdorfer Bosnia je članica grupacije Knill Grupe koja ima 29 kompanija i posluju u 16 zemalja svijeta.
Izgradnja je počela 2017. godine i završena je u rekordnom roku.