Baupartner završio montažu armiranobetonske konstrukcije COVID bolnice u Batajnici

Završena je montaža armiranobetonske konstrukcije COVID bolnice u Batajnici.

Objekat površine 7.042 m2 je smontiran u rekordnom periodu od 25 dana.

 

Investitor: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Naručioc: Termomont d.o.o. Beograd

Površina 7.042 m2

Godina gradnje: 2020

Slične aktuelnosti