Baupartner je završio sa montažom armiranobetonske konstrukcije na objektu Mann Hummel u Tešnju

Baupartner je završio sa montažom armiranobetonske konstrukcije na skladišno-administrativnom objektu Mann Hummel u Tešnju. U toku su svi ostali radovi na objektu površine 6.090 m2, za koje je također zadužena naša firma.

Slične aktuelnosti