Baupartner je završio montažu drugog objekta za Asim Komerc Bužim

Završena je montaža drugog poslovnog objekta Asim komerc u Bužimu.

Ø  Tip objekta:  Poslovni objekat

Ø  Sistem gradnje:  AB montažna konstrukcija

Ø  Površina:      4.100 m²

Ø  Lokacija:       Bužim, BiH

Ø  Godina gradnje: 2019

Slične aktuelnosti