Baupartner je završio izgradnju poslovnog objekta Sintex za naručioca Civić d.o.o.

Završena je montaža poslovnog objekta Sintex za naručioca Civić d.o.o. u Bosanskoj Krupi.

Ø  Tip objekta: Poslovni objekat

Ø  Sistem gradnje: AB montažna konstrukcija

Ø  Površina: 3.000 m2

Ø  Lokacija: Bosanska Krupa, BiH

Ø  Godina gradnje: 2019

Slične aktuelnosti