Baupartner je završio izgradnju poslovno-prodajnog objekta Metal centar d.o.o. u Tuzli

Završena je montaža armiranobetonske konstrukcije poslovno-prodajnog objekta Metal centar d.o.o. u Tuzli gdje smo pored armiranobetonske konstrukcije izveli i građevinsko-zanatske radove.

Ø  Tip objekta: Poslovno-prodajni objekat

Ø  Sistem gradnje: AB montažna konstrukcija i građevinsko zanatski-radovi

Ø  Površina: 2.050 m2

Ø  Lokacija: Tuzla, BiH

Ø  Godina gradnje: 2019

Slične aktuelnosti