Baupartner gradi 2 objekta u Gračanici

Baupartner je završio montažu armiranobetonske konstrukcije za 2 investitora u Gračanici i to:

DUSA d.o.o.

Ø  Tip objekta: Poslovni objekat      

Ø  Lokacija: Gračanica, BiH

Ø  Godina gradnje: 2020       

Ø  Površina: 3.542,00           

Ø  Sistem gradnje: AB montažna konstrukcija i građevinski radovi

QR OGRADNI SISTEMI

Ø  Tip objekta: Poslovni objekat      

Ø  Lokacija: Gračanica, BiH

Ø  Godina gradnje: 2020       

Ø  Površina: 522,00   

Ø  Sistem gradnje: AB montažna konstrukcija i građevinski radovi

Slične aktuelnosti